Най-новата книга на варненското издателство “Силуети” е факт. Книгата е подпомогната от Фонд “Научни изследвания” на МОМН и представлява задълбочено монографично проучване на някои от най-травматичните точки в най-новата литературна история на страните, полазени от сянката на социалистическия реализъм. Генеалогията на политлитературното понятие соцреализъм и генеалогията и разноречието на руския авангард се оказват неочаквано сплетени. Разплитането на тези скривани досега сблъсъци е трудна задача, с която педантичните срезове на авторката се справят по един увличащ начин…

 

Галина Георгиева

Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934

Варна: Силуети

2012, 207 стр.

7 лв.

 

Авангард и соцреализъм

 

Галина Георгиева е доктор по руска литература. От 2010 г. работи в направлението по Теория на литературата в Института за литература при БАН. Участвала е в няколко изследователски проекта върху социализма. Изявява се и като културен журналист в различни български медии.

Авангард и соцреализъм (Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934) е дебютната й книга. Тя предлага систематичен анализ на процесите, довели до установяване на нормата на социалистическия реализъм в Съветска Русия през ХХ век. Подробно се проследява генеалогията на „метода” – от неговото зараждане до окончателното му нормиране по време на Първия конгрес на Съюза на съветските писатели през 1934 г. Чрез иновативен прочит на литературните концепции на авангардното обединение Леф (Ляв фронт на изкуството) се аргументира самостоятелното и специфично място на авангарда в литературните процеси непосредствено след 1917 г. Обосновава се тезата, че концепциите на РАПП (Руска асоциация на пролетарските писатели) са същинският източник на принципите, според които се моделира социалистическият реализъм през първите десетилетия на съветската епоха. Демонстрира се ключовата роля, която играят разбиранията за лириката в схващанията за литературата в периода 1917-1934 г. В текста се аргументира продуктивността на строгото диференциране между авангардистки и миметически проект, за да се реши „централният” (с оглед на литературата) въпрос на времето – за отношението между литература и революция. Предлага се нова интерпретация на процесите по канонизиране и деканонизиране на две от ключовите фигури от литературния живот през периода – Владимир Маяковски и Борис Пастернак.

 

Очаквайте откъс от изданието в септемврийския брой на Електронно списание LiterNet!

 

За най-нетърпеливите – поръчайте си книгата онлайн от “Книжен пазар”:
Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.