Издателството на Нов български университет представя новата книга на Морис Фадел.

Животното като литературна провокация:
“Анималистиката” на Емилиян Станев
” от Морис Фадел

Издателство: Нов български университет, 2010.

“Животното като литературна провокация: “Анималистиката” на Емилиян Станев” от Морис Фадел   %d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%bd%d0%be%d0%b2 %d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8 %d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82    книги

Книгата “Животното като литературна провокация: “Анималистиката” на Емилиян Станев” предлага четене на т.нар. “анималистична проза” на Ем. Станев в контекста на не само на традиционния мотив за границите между човешкото и животинското, но и на въпроса какви са ефектите от съществуването на този мотив, какво следва от него.

В литературно-исторически план книгата подлага на критика утвърдилото се в българското литературознание понятие “анималистика”. На критическо разглеждане са подложени и основни представи за “анималистичната” проза на Станев: идеята, че той описва животното като такова, каквото то е, че е голям познавач на животинския свят и природата, че е “жесток реалист”.

Книгата не затваря “анималистиката” на Станев в “литературното поле”, а я открива към различни среди, в които се утвърждават понятията за човешко и животинско или в които се проблематизират тези понятия. Текстовете на Станев се поставят в отношение към антропоцентризма, биовластта, критическата антропология на Хайдегер. Подробно  е засегната една тема, на която в българското литературознание се обръща по-малко внимание: темата за литературния текст и текста на закона. Книгата завършва с опит за очертаване на едно разбиране за реалното в литературата, което избягва както тривиалния възглед за “отразяването” на външния свят в текста, така и по-модерната, но вече също така банална представа, че литературата конструира реалност.

Откритостта на книгата към различни контексти я прави възможна не само за една литературоведска аудитория, а и за всички онези, които с гордост наричат себе си “хора” или които, омерзени от човешкото в себе си, се прислоняват в понятието “животно”. Както и за онези, които се колебаят човек ли са или животно.

¤

За автора

Доц. д-р Морис Фадел е преподавател в програмите на департамент “Нова българистика” на Нов български университет. Директор е на бакалавърска програма “Български език и литература”. Редактор е на “Университетски дневник”. Автор е на монографията “Пол де Ман: опити с невъзможното” (2002), както и на многобройни статии в научни сборници и на рецензии за книги в периодичния литературен печат.

Препоръчани онлайн публикации:

* Животинското

* Романът на Емануил Попдимитров

* Literary Theory and the Mass Media

.

Tags: , , ,

Comments are closed.