За съществуването на душата и извънтелесните преживявания е говорено много. И все пак не е казано достатъчно. За душата и тайните, свързани с нея, ще научите повече в новата книга на

Грег ТейлърКраят на тайните: Масонство, ноетика и изгубената история на Америка

Издателство: Ера, 2009, 264 с.

Цена: 12 лв. -> 11.40 лв.

Езотерика. Духовни учения -> Тайни и загадки

Масонство, ноетика и изгубената история на Америка, или "Краят на тайните" от Грег Тейлър   %d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%be%d1%82 %d0%b5%d1%80%d0%b0    книги

Книгата на Грег Тейлър (Greg Taylor) ни повежда отвъд затворените врати на тайни организации и ревностно съхраняваната от тях информация през вековете. Тейлър прилага значителен брой доказателства в подкрепа на това, което всички смятат за най-големия експеримент на масоните. Загатва за тайна с историческо значение, пазена и препредавана сред малцината членове на отбрани политически общества.

Увлекателно и убедително авторът прави преглед на историята на розенкройцерите, идеята на сър Франсис Бейкън за идеалната държава, появата и разпространението на масонството в Америка. Затова и не е случаен фактът, че „бащите-основатели” изповядват деизма и създават Съединените щати като въплъщение на идеала за утопична държава. Общество от индивиди, чиято свобода не е ограничена от религия или идеология. Многобройните исторически документи и примери от архитектурната символика са сериозно доказателство за изложените тези.

„Краят на тайните” хвърля светлина и върху изследванията на Института по ноетика и проекта „Глобално съзнание”, започнат през 1998 г., които са на път да разгадаят силата и способността на човешката мисъл, съществуването на душата и извънтелесните преживявания.

В „Краят на тайните” са разгледани в детайли и в дълбочина факти, личности и събития, загатнати в „Изгубеният символ” на Дан Браун.

* * *

Greg Taylor at Amazon.co.uk

Масонство, ноетика и изгубената история на Америка, или "Краят на тайните" от Грег Тейлър   %d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%be%d1%82 %d0%b5%d1%80%d0%b0    книгиArtists in the Audience: Cults, Camp, and American Film Criticism by Greg Taylor

Масонство, ноетика и изгубената история на Америка, или "Краят на тайните" от Грег Тейлър   %d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8 %d0%be%d1%82 %d0%b5%d1%80%d0%b0    книгиThe Guide to Dan Brown’s The Lost Symbol: Freemasonry, Noetic Science, and the Hidden History of America by Greg Taylor

.


Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.