Научна монография от Надя Владимирова “Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България: актуално състояние и проблеми”  Русе: Авангард Принт, 2018     ЗА КНИГАТА Монографията „Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България: актуално състояние и проблеми“ е дело на млад учен и е резултат от успешно защитен дисертационен труд. [...]

Continue reading about Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България