Какви са причините са съвременната ситуация в България? Трансформацията на посткомунистическата държавност у нас е обект на научно изследване в изданието „Плячкосването на държавата. България 1989-1997“ (ИК „Изток-Запад“) на д-р Венелин Й. Ганев, който е съумял да създаде първия в света научен анализ на прехода в България – приложим не само към нашата страна, [...]

Continue reading about България 1989-1997 или “Плячкосването на държавата” от Венелин Й. Ганев