Най-новата книга на варненското издателство “Силуети” е факт. Книгата е подпомогната от Фонд “Научни изследвания” на МОМН и представлява задълбочено монографично проучване на някои от най-травматичните точки в най-новата литературна история на страните, полазени от сянката на социалистическия реализъм. Генеалогията на политлитературното понятие соцреализъм и генеалогията и разноречието на руския авангард се оказват неочаквано сплетени. [...]

Continue reading about Авангард и соцреализъм. Проблемът за лириката в Русия през периода 1917-1934