radostina01 on February 26th, 2010

В “Отпечатъци” са включени текстове, писани същевременно за удовлетворение на собствения ми вкус и любопитство към определени теми, книги, художници, проблеми. Споделям свои съждения за онова от последните три-четири години, което по някакъв начин се е врязало в съзнанието ми, стимулирало е по-траен интерес, разчовъркало е ума и сетивата. Оставило е отпечатък.

Бисерка Рачева

Continue reading about “Отпечатъци” от Бисерка Рачева