Библиотека „Личности” на издателство “Кралица Маб” представя новата си (шеста) книга, чийто съставител е Пламен Дойнов.

Continue reading about Биньо Иванов в българската литература и култура. Изследвания, статии, есета