Какви са характеристиките на съвременната култура? Промененото до неузнаваемост чувство за естетика и парадоксите на новата културна ситуация в България стават обект на изследване в колективния труд „Нова културна геометрия” (ИК „Изток-Запад”) под съставителството на Ивайло Дичев и Юлия Роне.     Думата „култура” идва от латинското cultura и в буквален превод означава „да култивирам [...]

Continue reading about Нова културна геометрия. Уебмрежовици, културбракониери, киберагитатори